Om oss

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlinger etter opplæringslov og lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Visjon og verdier

Her finner du en oversikt over våre kjerneverdier. Vårt fokus er sikkerhet, proaktivitet og entusiasme. Vi ønsker å yter service og være et kunnskapshus med høy kompetanse og ekspertise.

Våre oppgaver

Vi skal blant annet bistå bedriftene som ønsker lærlinger med dokumentasjon og godkjenning i fylket, organisere søknadsordningen til læreplass og se til at bedriftene i størst mulig grad får dekket sitt lærlingebehov.

Vedtekter

Her finner du vedtekter for
opplæringskontor for oljerelaterte fag. Les mer om blant annet definisjon og formål, medlemskap og lærekontrakter.

Tilslutningsavtale

Vi hjelper medlemsbedriftene våre med det praktiske rundt lærlingordningen.

Ansatte

Oversikt over våre konsulenter og deres ansvarsområder.

Hanne Grethe Kvamsø

Hanne Grethe Kvamsø

DAGLIG LEDER

Hanne Grethe han ansvaret for Kran og løfteoperasjonsfaget og faget Fjernstyrte undervannsoperasjoner (ROV).

Telefon: 911 49 993
E-post: hgk@oof.no

Helge Kolnes

Helge Kolnes

OPPLÆRINGSKONSULENT

Helge har ansvar for Borefaget, Sementeringsfaget, Elektriske og Mekaniske Kabeloperasjonsfaget, Laboratoriefaget og Kompletteringsfaget.

Telefon: 975 12 999
E-post: hk@oof.no

 

 Aina Tangen

Aina Tangen

OPPLÆRINGSKONSULENT

Aina har ansvar for Service og Administrasjon, Elektriske og Mekaniske kabeloperasjonsfaget, Borefaget, Havbunnsinstallasjonfaget, Kveilerørsfaget, Kompletteringsfaget, Laboratoriefaget og Sementeringsfaget.

Telefon: 408 41 168
E-post: aina.tangen@oof.no

Våre medlemsbedrifter

Visjon og verdier

KJERNEVERDIER

Sikkerhet

Sikkerheten skal stå i sentrum for lærlingenes holdninger og utdanning gjennom vårt engasjement og ivaretakelse. Vi skal fremme en kultur som tar sikkerheten på alvor i alt som blir gjort.

Proaktivitet

”Føre var” prinsippet i omgang med skoler, bedrifter og lærlinger. Vilje og evne til de forandringer som kreves. Evne til å se nye muligheter og løsninger, og arbeide mot dem.

Entusiasme

Vi skal ha et miljø preget av entusiasme, og hvor det skal være hyggelig å jobbe – et miljø hvor arbeid gjøres med et glimt i øyet og som virker engasjerende både på medlemmer, lærlinger og medarbeidere.

Ansvarlighet

Vi skal være et team med gjennomføringskraft som yter service og holder det vi lover. Vi kjennetegnes ved vår ansvarlighet til å skape resultater og til å betjene våre medlemsbedrifter og lærlinger.

Kompetanse

Vi skal være et kunnskapshus med høy kompetanse og ekspertise som er blant de beste i Norge, og hvor det legges et godt grunnlag for personlig videreutvikling.

Våre oppgaver

Her finner du en oversikt over de oppgaver vi har.
 • Bistå bedriftene som ønsker lærlinger med dokumentasjon og godkjenning i fylket.
 • Organisere søknadsordningen til læreplass.
 • Se til at bedriftene i størst mulig grad får dekket sitt lærlingebehov.
 • Ordne kontrakter og annen dokumentasjon.
 • Starte opp lærlingene på læreplassen.
 • Holde halvårssamtaler og følge opp tilbakemeldingen.
 • Følge opp lærlingens opplæring i bedrift og sørge for at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.
 • Se til at delprøver og underveisvurderinger blir holdt.
 • Se til at lærlingene får tilbud om kurs og lignende som gir den kompetansen som kreves for å gå opp til fagprøven.
 • Melde lærlingen opp til fagprøve etter endt opplæring.
 • Hjelpe veilederne / fadderne deres arbeid.
 • Markedsføre lærefagene, som f.eks. ved skolebesøk, yrkesmesser, rådgiversamling osv.
 • Melde fra til yrkesopplæringsnemnda om eventuelle endringer i læreforhold.
 • Veilede bedriftene og lærlingene de rettigheter og plikter som de har, etter de avtaler, lover og forskrifter som til en hver tid gjelder.
 • Delta aktivt i formidlingen av lærlinger i de fylkene opplæringskontoret har godkjenning i og gi signaler til utdanningsmyndighetene om planlagt inntak av lærlinger
 • Holde virksomhetene à jour med utviklingen i fagene.
 • Holde seg oppdatert på lovendringer og informasjon som blir gitt fra departement,
 • Fylkeskommuner og andre organisasjoner som har relevans til fagene, som f.eks. fagforeninger.

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.