Instruktører

Vi anbefaler at alle som er involvert i opplæringen av lærlinger bør gjennomføre instruktørorienteringen (Faglig leder/instruktør/personal). Som instruktør har du også tilgang på OLKWEB hvor lærlingeinfo ligger. Ta kontakt med lærlingens person her på OOF for brukernavn og passord.

Orienteringen

Orienteringen avsluttes med en eksamen og du mottar et diplom ved bestått. Estimert tidsbruk: 2 timer.

Orienteringen er tilrettelagt for å gjennomføres offshore. Du kan logge av/på og starter opp igjen der hvor du avsluttet.

Denne orienteringen kan også være nyttig i møte med nye medarbeidere.

Noen bedrifter velger å ha samlinger i etterkant hvor vi bistår med gjennomgang av orienteringen, svarer på spørsmål og problemstillinger som dukker opp.

Kontakt kursavdelingen i din bedrift.

I nettorienteringen får du:

  • Innføring i oppbyggingen av læreløpet.
  • Hvordan bedriften kan sette opp en egen intern opplæringsplan.
  • Opplæringsbok for lærlinger, hva er det og hvordan skal den arbeides med?
  • Hvordan motivere? Indre og ytre motivasjon.
  • Rettigheter og Plikter.
  • Lovverket.
  • Diverse problemstillinger.

Informasjon og påmelding:

Kontakt Helge Kolnes for mer informasjon og påmelding til instruktørorientering.

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.