Elektrisk kabel

Faget elektriske kabeloperasjoner omfatter metodene brukes ved boreoperasjoner og kontroll av brønner som er i produksjon/injeksjon.

Kontroll, bruk, feilsøking og vedlikehold

Som lærling skal du kunne montere aktuelt overflateutstyr og kunne teste utstyr som benyttes ved elektroniske kabeloperasjoner. Bruk og vedlikehold av aktuelt verktøy og instrumenter inngår også i opplæringen. En faglært elektrisk kabeloperatør skal vise ferdigheter i kontroll, bruk, feilsøking og vedlikehold av elektriske kabler, logginginstrumenter, radioaktivt og pyroteknisk utstyr og overflateutstyr.

Prinsippet for kabeloperasjoner er å bruke heisanordninger på plattformen til å transportere utstyr opp og ned i brønnen ved hjelp av kabel Du vil ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Bedrifter
Utdannelsesløp
  • VG1 Teknologi-  og industrifag (TIF), eller Elektrofag
  • VG2 Brønnteknikk
  • Læretiden varer i 2 år. I elektrisk kabel starter man læretiden på verksted. Etterhvert foregår deler av læringen offshore.
  • Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)
Kontaktpersoner

Aina Tangen
Epost: aina.tangen@oof.no

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.