Komplettering

Som lærling får du opplæring i å montere og teste komponenter for komplettering. Du lærer å installere utstyret i henhold til gjeldende bestemmelser.

OFerdigstilling for optimal produksjon

Komplettering inngår som en vesentlig operasjon for å forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger. Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling av en brønn for optimal produksjon. Etter at boring er utført, skal brønnen klargjøres for produksjon. En faglært kompletteringsoperatør skal kunne operere utstyr som skal installeres i oljebrønnen.

Aldring av brønner vil i fremtiden øke behovet for denne kompetansen. Du vil ha din arbeidsplass knyttet til olje – og gassutvinning offshore og brønnserviceselskap jobber over hele verden.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Utdannelsesløp
  • VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
  • VG2 Brønnteknikk
  • Læretiden 2 år. I komplettering foregår oplæringen på base på land i starten. Etterhvert blir det sporadiske offshoreturer avhengig av bedriften.
  • Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)
Kontaktpersoner

Aina Tangen
Epost: aina.tangen@oof.no

Helge Kolnes
Epost: hk@oof.no

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.