Boring

En faglært bore og vedlikeholdsoperatør skal kunne føre kontroll med, og holde vedlike boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr, samt boreslam og utstyr.

Montering, demontering og testing

Som lærling får du opplæring i all faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr. Videre får du opplæring i alle faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr.

Du vil også få opplæring i å vedlikeholde og operere sirkulasjons- og bulksystemet, og du lærer betydningen av funksjonen til bore- og kompletteringsvesker.
En faglært bore- og vedlikeholdsoperatør skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen. De skal kunne føre kontroll med, og holde ved like boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr.  

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Utdannelsesløp
  • VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektro
  • VG2 Brønnteknikk
  • Læretiden 2 år. I boring foregår denne offshore med vanligvis 2 uker offshore med 12 timers arbeidsdager, etterfulgt av 4 uker avspasering.
  • Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)
Kontaktpersoner

Aina Tangen
Epost: aina.tangen@oof.no

Helge Kolnes
Epost: hk@oof.no

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.