Kveilerør

Faget omfatter kveilerørsoperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.

Installere, manøvrere og reparere

Opplæring skal gi teoretisk grunnlag innen boretekniske prosesser og god innsikt i hydrauliske prinsipper og brønnserviceteknologi. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, måling-, styring- og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid står også sentralt for at fagarbeideren skal forstå de operasjoner eller deler av operasjoner som skal utføres.

Du vil starte læretiden på mekaniske verksted på land med blant annet klargjøring, vedlikehold og reparasjon av utstyr. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å installere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene offshore.

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det stilles strenge krav til god helse og rusfrihet.

Bedrifter
Utdannelsesløp
  • VG1 Teknologi-  og industrifag (TIF) eller Elektrofag
  • VG2 Brønnteknikk
  • Læretiden 2 år. I kveilerør starter du læretiden på verksted. Etterhvert vil deler av læretiden foregå offshore.
  • Teknisk fagskole og/eller Universitet og Høyskole (spesielle forutsetninger gjelder)
Kontaktpersoner

Aina Tangen
Epost: aina.tangen@oof.no

Helge Kolnes
Epost: hk@oof.no

FAQ

Fant du ikke det du lette etter?

Her er et utvalg spørsmål som ofte blir stilt. Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine.